Straż pożarna – codziennie w akcji

Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebiatowie to wyjątkowa instytucja w mieście. To jedyna jednostka strażacka w Polsce, która nie używa wozów strażackich ani pomp wodnych, ale składa się z wolontariuszy wyposażonych w konie.

Ochotnicza Straż Pożarna została założona przez Edwarda Pawła Zagórskiego 13 września 1874 roku. Pierwszy budynek straży pożarnej został zaprojektowany przez architekta Piotra Aignera i wybudowany w latach 1875-1876.

W tym rozdziale omówiono rolę członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Polsce oraz wyposażenie ich w konie do gaszenia pożarów.

Trzebiatowska Ochotnicza Straż Pożarna zorganizowała się po raz pierwszy w 1839 roku. Pomysł zrodził się początkowo w grupie czterech mężczyzn, do których później dołączyły kolejne jednostki, które utworzyły brygadę.

Trzebiatów to jedyna ochotnicza straż pożarna tego typu w Polsce, ale też jedna z największych w Europie. Z ponad 500 wolontariuszami, mogą pochwalić się flotą 26 pojazdów i 12 stacjami. Musieli korzystać z ich usług średnio ponad 50 razy w roku.

Trzebiatowska Ochotnicza Straż Pożarna jest doskonałym przykładem na to, jak społeczność może współpracować w sytuacjach kryzysowych. Brygada działa od XVII wieku, a wolontariusze gotowi są reagować na każdą sytuację kryzysową.

Trzebiatowscy strażacy od wieków reagują na sytuacje kryzysowe w swojej dzielnicy. Mają długą tradycję bycia siłą ochotniczą, co sprawia, że ich czas reakcji jest bardzo szybki.

Koordynacja między różnymi departamentami rządowymi i wolontariuszami ma kluczowe znaczenie, aby nie ryzykować utraty życia w sytuacji kryzysowej.

Gaszenie pożarów

Ochotnicza Straż Pożarna to jedyny rodzaj straży pożarnej w Trzebiatowie. Świadczą usługi na terenie całego miasta i nie tylko za darmo.

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebiatowie sięga 1867 roku, kiedy miejscowy przedsiębiorca założył ją z inicjatywy pomocy ludziom z drobnymi oparzeniami i drobnymi pożarami.

Są dwa rodzaje wolontariuszy: ci, którzy specjalizują się w gaszeniu małych pożarów i ci, którzy specjalizują się w akcjach ratowniczych.

Większość wolontariuszy to emeryci, studenci i emeryci bez określonego zawodu lub szkolenia związanego z gaszeniem pożarów.

Strażacy-ochotnicy przechodzą trzydniowe szkolenie, ale większość nie posiada żadnych specjalnych umiejętności, takich jak wiedza o sprzęcie przeciwpożarowym, sieciach wodociągowych itp.

W Trzebiatowie, małym mieście w Polsce, Ochotnicza Straż Pożarna jest istotną częścią życia społeczności. Wolontariusze noszą mundury i reagują na wezwania pomocy, a podczas pożarów często używają koni do pomocy.

Wolontariusze często wcielają się w strażaków i ratowników medycznych oraz kierowców karetek i udzielają podstawowej pierwszej pomocy poza szpitalami.

Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebiatowie istnieje od ponad 100 lat. Został założony w 1887 roku, kiedy miasto musiało utworzyć straż pożarną, aby chronić swoje domy i firmy.

Ochotnicza Straż Pożarna została założona przez mieszczan z powodu braku funduszy państwowych. W Polsce nie ma rządu centralnego, który finansuje tego typu organizacje. Jedyna pomoc, jaką otrzymują, to darowizny prywatne i podatki lokalne pobierane przez władze miasta.

Wolontariusze są szkoleni w wielu różnych umiejętnościach, od prowadzenia ciężarówek po sprzątanie po pożarach lub budowanie domów przy ograniczonych zasobach. Przechodzą również szkolenie, jak radzić sobie w sytuacji awaryjnej, gdy się ona pojawi, na przykład jak używać narzędzi ręcznych lub pompować wodę za pomocą ręcznego uchwytu pompy.